Cleaning-in-place (CIP) houdt in dat elk spoor van productresten, organisch of minerale afzettingen in een proces worden geëlimineerd (zonder het te hoeven demonteren), door de leidingen en tanks door te spoelen met geschikte schoonmaakproducten. Uitvoering van de verschillende CIP-fasen
leidt vaak tot lange perioden van niet-productiviteit.

Om de effectiviteit van desinfectie van oppervlakken te controleren en een goede algehele hygiëne te garanderen, kunnen verschillende microbiologische test technieken worden gebruikt zoals oppervlaktestrips, agarplaten, borstels, wattenstaafjes, Petrifilms of ATP-metrie. Deze test methoden vereisen dat monsters worden genomen.

SPOT4Line

INDATECH heeft SPOT4Line ontworpen, de eerste multi-angle LED spectrometer voor het meten van industriële vloeistoffen.
Het principe: de lichtstraal van de LED’s dringt de vloeistof binnen om haar “optische vingerafdruk” te onthullen en valideert meerdere parameters in realtime.

Een innovatieve methode: gebaseerd op de spectrale diffusie van licht en ondersteund door de gepatenteerde SAM-Spec “Spatially Resolved Spectroscopy” (SRS) -technologie ontwikkeld door onderzoekers van Indatech.
SPOT4Line is uitgerust met een netwerk van leds om tot 6 golflengten te meten (van 375 tot 860 nm) en combineert SRS-meting vanuit vier hoeken: 180 ° / 130 ° / 90 ° / 45 °.
Dankzij deze complementaire meetmogelijkheid, kan de SPOT4Line optische sensor verschillende eigenschappen van een vloeistof meten.

De IndaTech SPOT4Line in-line multi-parameter analyzer maakt het mogelijk om nauwkeurige metingen van een vloeistof uit te voeren, inclusief de troebelheid, de kleur en de temperatuur.
Door elke CIP-fase nauwkeurig te detecteren, kan de SPOT4Line LED spectrometer een significante besparing opleveren bij het spoelen.

Automatische oplossing voor continu toezicht

Vergeleken met de standaardmethoden is in-line LED-spectraal meting een revolutie in CIP vanwege de specifieke aard van de metingen:

 • In-line meting zonder contact, bemonstering of infiltratie
 • Nauwkeurige meting van de chemische en fysische gehalte van een vloeistof; troebelheid, kleur en temperatuur
 • Continue, realtime monitoring
 • LED-technologie die weinig of geen onderhoud vergt
 • Eenvoudige installatie direct op het leidingwerk
  Afhankelijk van uw installatie kunnen wij u adviseren over de positionering van uw sensor op uw locatie.
  De SPOT4Line is compatibel met alle soorten PLC’s.

Spot4Line voordelen

Geïnstalleerd direct op de leidingen, garandeert de SPOT4Line continue, real-time supervisie.
Het kan worden gebruikt om de belangrijkste CIP-parameters te controleren en te bewaken:

 • Tijd: bepaal de precieze duur van elke cyclus
 • Troebelheid: controleer de hoeveelheid productsporen / vaste stoffen in suspensie in het effluent
 • Temperatuur: meet de temperatuur van de schoonmaakproducten
 • Titratie: bepaal de concentratie van de reinigingsmiddelen
 • Debiet: controleer de snelheid van de schoonmaakproducten (optie)

Deze reeks gegevens leidt tot verbetervoorstellen om de verschillende CIP-fasen in totale veiligheid te rationaliseren.

Figuur 1: weergave van de evolutie van de kenmerken van het product
Met optische signatuur van twee soorten soep, A en B, gemeten met de SPOT4Line.
Op basis van deze informatie is een overgangsindicator ‘T’ berekend.
Figuur 2: weergave van de tijd gebruikt voor CIP
  Rood: Met een standaardmethode
  Groen: Met de SPOT4Line-oplossing
  CIP in 4 keer minder tijd!

Conclusie Spot4Line

 • Verbeter uw productiviteit door stilstand te verminderen
 • Verhoog uw winst door CIP-operaties te optimaliseren: vermindering van additieven, watervolume, energieverbruik
 • Zorg voor volledige traceerbaarheid van de CIP-operaties
 • Beheer het proces met behulp van de multivariate statistische procesbeheersing (MSPC)
 • De veiligheid van de vervaardigde producten garanderen